Přeskočit navigaci.

IRC Monitor pro kontrolu inkrementálních snímačů

Přístroj je určen pro kontrolu funkčnosti a parametrů jedno a dvoukanálových inkrementálních snímačů otáček. Je vyráběn v provedení pro montáž na DIN lištu. Parametrizace a výčet dat se provádí přes linku RS232 a přes linku RS485, které jsou obě zároveň k dispozici. Přístroj má volitelnou adresu 1 – 255, což umožňuje zařadit více přístrojů paralelně na linku RS485.

Princip základní činnosti

Snímač je napájen zdrojem napětí 10bit a jednotlivé kanály zdrojem proudu s rozlišením 8bit. Měřený signál se porovnává při vzorkovacím kmitočtu 8MHz s nastavenými mezemi. Výsledkem je komplexní údaj o frekvenci, časovém posunu a střídě, amplitudě a smyslu otáčení inkrementálního snímače.

Vyhodnocení kvality snímače

Číselné hodnoty výsledků jsou k dispozici přes komunikační rozhraní RS232 a RS485.

K dispozici jsou tyto hodnoty:

  • aktuální minimum a maximum střídy
  • aktuální minimum a maximum fáze
  • frekvence signálu
  • počet zubových chyb snímače (mimotolerančních zubů)
  • smysl točení snímače

Signalizace typu mimotoleranční hodnoty je pomocí červených LED na přístroji a pomocí digitálních výstupů.

Nastavení

irc-monitor-software-s

Parametry IRC Monitoru je možno kompletně přenastavit přes komunikační rozhraní přes software IRC. K dispozici je rozhraní RS232 i RS485. Na sběrnici RS485 lze současně provozovat více těchto přístrojů.

Typické použití

IRC Monitor je použit na zkušebním zařízení asynchronních motorů s otáčkovým senzorem. Výsledkem zkoušky má být také protokol o parametrech čidla. Přístroj je připojen k měřícímu PC pomocí linky RS485. Jejím prostřednictvím PC nastavuje parametry zkoušení čidla dané vstupní databází motorů a zároveň z přístroje získá výsledky v průběhu některé z točivých zkoušek motoru.

Technické parametry

Napájecí napětí 14 – 32V
Volba napětí pro snímač 5 – 24V
Volba proudu snímače 0.2 – 30mA
Rozsah kontroly střídy cca 20 – 80%
Přesnost kontroly střídy +/- 2%
Rozsah kontroly fáze cca 40 – 140°
Přesnost kontroly fáze +/- 2%
Rozsah kontroly amplitudy cca 0.2 – 24V
Přesnost kontroly amplitudy +/- 2%
Frekvenční rozsah 800Hz – 20kHz

Pro napájení přístroje je nezbytně nutné napětí minimálně o 5V vyšší, než je předpokládané napětí pro snímač.