Přeskočit navigaci.

ELSING, spol. s.r.o.
Nováčkova 27
614 00 Brno-Husovice

Tel: 723 827 485
Email: info@elsing.cz

 

Reference

SIEMENS MOHELNICE

Software hlavní zkušebny asynchronních motorů. Sestává z 8 samostatných automatizovaných zatěžovacích pracovišť s dynamometry, 1 pracoviště měření množství vzduchu ventilátoru elektromotorů. Automatické řídící pracoviště rotačních zdrojů a boosterů pro napájení zkušebny. Sběr dat z pracovišť do centrální DB a protokoly.

Software měřící jednotky ohmických odporů navinutých svazků asynchronních motorů v sériové výrobě.

SIEMENS FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Software 2ks automatizovaných zkušebních pracovišť s dynamometry. Centrální DB naměřených dat + protokoly.

Software pracoviště měření asynchronních motorů nakrátko pro velké momenty.

SIEMENS Bad Neustadt – D

Software pracoviště pro měření množství vzduchu ventilátorů asynchronních motorů se třemi Thomasovými válci. Software v němčině.

JULI (Jungheinrich – Linde)

Software pro 4 sériové zkušebny asynchronních / stejnosměrných motorů. Centrální databáze naměřených dat + protokoly.

Software pro 2 sériové zkušebny asynchronních motorů s převodovkou, harmonická analýza vibrací. Centrální DB a protokoly.

Software pro vývojovou zkušebnu asynchronních a stejnosměrných motorů. DB a protokol.

Software pro 2 pracoviště zkoušek životnosti asynchronních motorů. Databáze naměřených hodnot a protokol.

Birkenbeul – D

Software automatizované zkušebny s 2 dynamometry. Centrální DB naměřených dat + protokoly. Software v němčině.

LIPO (Linde pohony)

Software pro zkušební pracoviště kompletních os vysokozdvižných vozíků pro sériovou výrobu. Zkušebna obslouží 3 linky.
Software pro sériovou zkušební linku třímotorové osy s 3 nezávislými pracovišti – pracoviště zkoušení svazků, pracoviště zkoušení motorů, pracoviště zkoušení kompletní osy s převodovkami.

Software pro sériovou zkušebnu motoru a kompletní osy pro elektrický vozík.

EMIT – PL

Software mobilní automatizované zkušebny. Centrální DB naměřených dat + protokoly. Software v polštině.

JE Temelín

Software pro kontrolní pracoviště asynchronních motorů pohonů technologii JE.

SAUER Žandov

Software pro zkušebnu výkonových parametrů kompresorů pro lodní průmysl.

SATREMA

Software pro vývojové zkoušky zatěžování stejnosměrných motorků i s převodovkou pro automobilový průmysl.

Software pro zkoušky životnosti stejnosměrných motorků s převodovkou – 4 pracoviště.

TRANSGAS NET

Software pro měření a vyhodnocení výkonových parametrů turbosoustrojí 6MW.

SLOVTRANSGAS

Software pro měření a vyhodnocení výkonových parametrů turbosoustrojí 6MW.

DATMOLUX

Dodávka elektroniky veřejného osvětlení pro kompletní revitalizaci Brna, zavádění v dalších městech u nás i v zahraničí.