Přeskočit navigaci.

Řídící jednotka MASTER RVO

ridici-jednotka-rvo-s

MASTER RVO je dalším z řady přístrojů pro rozvaděče veřejného osvětlení vyráběné firmou ELSING, s.r.o. Přístroj je určen pro kompletní řízení činnosti rozvaděče veřejného osvětlení. Zastává funkci řídící jednotky, přímo spolupracuje s radiomodemem, GSM modemem a ostatními prvky stavebnice RVO. Systém je určený pro rozvaděče veřejného osvětlení s napájecím napětím 12V až 24V.

Princip základní činnosti

Přístroj má 3 nezávislé reléové kontakty pro spínání základních funkcí rozvaděče, jako je: rozsvícení/zhasnutí, bypass regulátoru osvětlení, apod. Obsahuje dva celoroční kalendáře. První s časem zapnutí a časem vypnutí pro každý den v roce s rozlišením 1 minuta. Druhý pro slavnostní osvětlení s pevnými a pohyblivými svátky. Měří napětí jednotlivých fází, kontroluje zavedené digitální vstupy, a na základě programu plní funkce rozvaděče. Přístroj sleduje a ukládá průběžně spotřebovanou energii z digitálních elektroměrů.

Regulace osvětlení

MASTER RVO dovede regulovat v uzavřené smyčce jak s analogovými regulátory, tak s regulátory digitálními přes linku RS485. Obsahuje 3 DA výstupy 0–10V pro analogový regulátor osvětlení. Regulace je nastavitelná nezávisle ve čtyřech časových pásmech na definovanou úroveň výstupního napětí. Regulace má nastaveny prohřívací časy a náběhové rampy. Regulace je pro jednotlivé fáze samostatná, a tudíž udržuje napětí konstantní v každé fázi, nezávisle na strmosti jednotlivých fázových regulátorů.

Typická funkce

Rozvaděč je osazen jednotkou MASTER RVO, snímačem průtoku proudu SN18 a radiomodemem MR400. Radiomodem zabezpečuje komunikaci s velínem. Podle nastaveného kalendáře zapíná veřejné osvětlení. Rozvaděč je osazen 3 regulátory INTELUX. Regulaci napětí zajišťuje MASTER RVO snížením napětí v průběhu noci postupně až na 190V. Ve spolupráci se snímačem proudu, který je také připojen na páteřní komunikační lince rozvaděče je zajištěn autonomní provoz se sledováním a vyhodnocováním přednastavených ukazatelů. Hlášení provozních a poruchových stavů jsou radiomodemem předány do řídícího centra provozovatele.

Nastavení

Parametry MASTER RVO je možno kompletně přenastavit přes komunikační rozhraní přes software DLOADER a nebo dálkově přes radiomodem. Nastavení lze provést operativně bez kabelů, notebooku či počítače a také pomocí PDA přes infraport.

Technické parametry

Napájecí napětí 12Vss (12 – 30V)
Spotřeba max. 350mA
Rozsah pracovních teplot 0 až +70°C
Počet digitálních vstupů 9 0 – Vss
Počet měřících kanálů napětí 3
Počet DA výstupů 3, 0 – 10V
Počet připojených elektroměrů 1
Základní komunikační rozhraní RS485 + IR +USB
Komunikační rozhraní pro nastavení Infraport + USB nebo RS232
Komunikace GSM Fasttrack, radiomodem MR400