Přeskočit navigaci.

Snímač průtoku proudu SN9

snimac-prutoku-proudu-sn9-s

SN9 je dalším z osvědčené řady přístrojů pro rozvaděče veřejného osvětlení vyráběné firmou ELSING, s.r.o. Model SN9 je na rozdíl modelu SN18 vybaven pouze 9-ti měřícími kanály proudu. Ostatní vlastnosti obou verzí jsou shodné.

Systém je určený pro monitoring 9-ti větví proudů rozvaděčů veřejného osvětlení s napětím 12V a 24V. Je používán jako menší a levnější varianta tam, kde není takový nárok na počet větví.

Princip měření proudu

Jako proudové čidlo jsou použity průvlekové proudové transformátory. Rozteč průvleků je shodná s roztečí jističů, čímž se usnadňuje implementace do rozvaděče. Signál je zpracován převodníkem AC / DC „True RMS“. Hodnoty jednotlivých proudů jsou snímány postupně a ukládány do paměti. Každá hodnota je měřena 10-ti bitovým převodníkem, jako průměrná hodnota z 250-ti po sobě jdoucích hodnot v rozmezí cca 300ms.

Vyhodnocení proudu

Proud je ukládán do dvou nezávislých bufferů. Jeden je plněn průběžnými hodnotami y převodníku, druhý je plněn vždy jednou za cca 4s, což je doba, kterou trvá multiplexoru obejít všechny měřící kanály snímače. Přístroj disponuje sadou mezních hodnot. Každý kanál může být kontrolován na prahovou úroveň proudu, na předpokládanou úroveň proudu – tzv. masku proudů s nastavitelnou tolerancí. Všechny hodnoty jsou uváděny v ampérech na jedno desetinné místo. Výsledné hodnoty proudu jsou na dotaz posílány v rámci komunikačního protokolu na komunikační rozhraní.

Typická funkce

Snímač je zapojen do rozvaděče veřejného osvětlení. Měří průchod v 18-ti větvích, tj. třech kabelech k lampám. Každá větev může být zatížena až 50A daných svítidly. Na digitální vstup má připojen pomocný kontakt hlavního stykače, a je schopen rozpoznat disfunkce v každé jednotlivé větvi oproti nastavenému stavu. Informaci o případné poruše předává nadřízené jednotce nebo GSM modemem přímo k obsluze.

Nastavení

Parametry snímače je možno kompletně přenastavit přes komunikační rozhraní přes software DLOADER, a nebo dálkově např. nadřízenou jednotkou přes radiomodem. Nastavení lze provést operativně bez kabelů, notebooku či počítače a také pomocí PDA přes infraport.

Technické parametry

Napájecí napětí 12Vss (12 – 30 V)
Spotřeba max. 200mA
Rozsah pracovních teplot 0 až + 70°C
Počet digitálních vstupů 4 0 – Vss
Počet měřících kanálů proudu 9
Rozsah měření proudu 0 – 50A ef.
Základní přesnost měření 200mA
Základní komunikační rozhraní RS485 + IR +USB/RS232
Komunikační rozhraní pro nastavení Infraport + USB nebo RS232
Připojení GSM modemu Fasttrack