Přeskočit navigaci.

Univerzální řídící jednotka UNIPANEL

UNIPANEL je dalším z řady přístrojů pro rozvaděče veřejného osvětlení vyráběné firmou ELSING, s.r.o. Přístroj je určen pro koordinaci a řízení autonomní činnosti rozvaděče veřejného osvětlení. Může spolupracovat s nadřízenou jednotkou nebo GSM modemem. Systém je určený pro rozvaděče veřejného osvětlení s napětím 12V nebo 24V.

Princip základní činnosti

Přístroj má 3 nezávislé reléové kontakty pro spínání základních funkcí rozvaděče, jako je: rozsvícení/zhasnutí, bypass regulátoru osvětlení, apod. Obsahuje celoroční kalendář s časem zapnutí a časem vypnutí pro každý den v roce s rozlišením 1 minuta. Měří napětí jednotlivých fází, kontroluje zavedené digitální vstupy a na základě programu plní funkce rozvaděče. Přístroj sleduje a ukládá průběžně spotřebovanou energii z digitálních elektroměrů.

Regulace osvětlení

UNIPANEL obsahuje 3 DA výstupy 0–10V, kterými, v uzavřené zpětné vazbě přes analogový regulátor osvětlení, provádí snížení osvětlení na minimální předepsanou úroveň a tím zajišťuje provozovateli úsporu z provozu osvětlení. Regulace je nastavitelná nezávisle ve čtyřech časových pásmech na definovanou úroveň výstupního napětí. Regulace má nastaveny prohřívací časy a náběhové rampy. Regulace je pro jednotlivé fáze samostatná, a tudíž udržuje napětí konstantní v každé fázi, nezávisle na strmosti jednotlivých fázových regulátorů.

Typická funkce

UNIPANEL je zapojen do rozvaděče veřejného osvětlení. Jeho nadřízenou jednotkou je PLC Modicon, který zajišťuje komunikaci s velínem. Podle nastaveného kalendáře zapíná veřejné osvětlení. Rozvaděč je osazen regulátorem INTELUX. Regulaci napětí zajišťuje UNIPANEL snížením napětí v průběhu noci postupně až na 190V. Ve spolupráci se snímačem proudu, který je také připojen na páteřní komunikační lince rozvaděče, je zajištěn autonomní provoz se sledováním a vyhodnocováním přednastavených ukazatelů. Výsledky jsou za pomoci PLC Modicon a radiomodemu dopraveny až do řídícího centra provozovatele.

Nastavení

Parametry UNIPANELu je možno kompletně přestavit přes komunikační rozhraní přes software DLOADER a nebo dálkově, např. nadřízenou jednotkou přes radiomodem. Nastavení lze provést operativně bez kabelů, notebooku či počítače a také pomocí PDA přes infraport.

Technické parametry

Napájecí napětí 12Vss (12 – 30 V)
Spotřeba max. 350mA
Rozsah pracovních teplot 0 až +70°C
Počet digitálních vstupů X 0 – Vss
Počet měřících kanálů napětí 3
Počet DA výstupů 3, 0 – 10V
Počet připojených elektroměrů 1
Základní komunikační rozhraní RS485 + IR +USB/RS232
Komunikační rozhraní pro nastavení Infraport + USB nebo RS232
Připojení GSM modemu Fasttrack